T: (0-58) 621-36-71 E: tsspedycja@tsspedycja.pl

WITAMY na naszej stronie

Proponujemy współpracę opartą na partnerstwie
i zaufaniu, współpracę w której nasi podwykonawcy
są integralną częścią całego zespołu firmy.


Procedura uproszczona fiskalna

Firma T.S. TRANSPED SP. Z O.O informuje o możliwości rozliczania firm na podstawie art.33a ustawy o podatku od towarów i usług.
Daje to możliwość objęcia towarów importowanych procedurą uproszczoną oraz rozliczania VAT od importu w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z (art. 33a ustawy VAT) procedury uproszczonej w imporcie z możliwością rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej bez konieczności zapłaty podatku VAT przy odprawie celnej.

Zalety:

  1. Zapewnia możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów dla importerów z Polski
  2. Importer rozlicza podatek VAT w deklaracji podatkowej, bez konieczności zapłaty podatku VAT przy odprawie celnej zgodnie z art. 33a ustawy VAT. Stosując procedurę uproszczoną importer nie musi „zamrażać” środków pieniężnych w kwotach VAT-u, dzięki temu może szybciej obracać swoim kapitałem
  3. Zastosowanie art.33a ustawy VAT w połączeniu z korzyściami jakie przynosi status AEO spowoduje skrócenie czasu odprawy celnej do godziny oraz ograniczenie ilości rewizji

Firma chcąca skorzystać z tej możliwości powinna:

  1. Zawiadomić Urząd Skarbowy o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych w art.33a ustawy VAT.
  2. Zarejestrować się jako PODATNIK VAT CZYNNY.
  3. Przedłożyć w Urzędzie Celnym w Gdyni (Gdańsku) zawiadomienie o zamiarze skorzystania z zasad rozliczenia określonych w art.33a ustawy VAT.
  4. Przedłożyć w Urzędzie Celnym w Gdyni (Gdańsku) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz o wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.
W przypadku zainteresowania odprawą uproszczoną fiskalną prześlemy szczegółową informację co do wymogów.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
T.: +48 58 621-36-71