T: (0-58) 621-36-71 E: tsspedycja@tsspedycja.pl

WITAMY na naszej stronie

Proponujemy współpracę opartą na partnerstwie
i zaufaniu, współpracę w której nasi podwykonawcy
są integralną częścią całego zespołu firmy.


 

Oferujemy:
 1. Organizację transportów morskich kontenerów i drobnicy.
 2. Organizację transportów lądowych kontenerów i drobnicy.
 3. Organizację transportów multimodalnych.
 4. Obsługę kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej, sanepid.
 5. Odprawy celne ładunków we wszystkich procedurach.
 6. Odprawy uproszczone fiskalne w imporcie z odroczonym VAT.
 7. Doradztwo celne i doradztwo logistyczne.

 

Oferujemy:
 1. Organizację transportów morskich kontenerów i drobnicy.
 2. Organizację transportów lądowych kontenerów i drobnicy.
 3. Organizację transportów multimodalnych.
 4. Obsługę kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej, sanepid.
 5. Odprawy celne ładunków we wszystkich procedurach.
 6. Odprawy uproszczone fiskalne w imporcie z odroczonym VAT.
 7. Doradztwo celne i doradztwo logistyczne.

 

 

Gwarantujemy:
 1. Doradztwo celne.
 2. Doradztwo handlowe.
 3. Organizację wszelkich formalności w imieniu Klienta.
 4. Udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu
  i w poczet należności celno–podatkowych.
 5. Współpracę z Urzędem Celnym w Gdyni, Gdańsku, Warszawie i Łodzi.

 

Gwarantujemy:
 1. Doradztwo celne.
 2. Doradztwo handlowe.
 3. Organizację wszelkich formalności w imieniu Klienta.
 4. Udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu
  i w poczet należności celno–podatkowych.
 5. Współpracę z Urzędem Celnym w Gdyni i Gdańsku.